Archiwum Przetargów


18.11.2016

Niniejszym informujemy, że przetarg na dostawę komór: klimatycznej i szokowej, wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem użytkowników, nr BOS/107/NZ/16 zostaje unieważniony ze względu na zmianę specyfikacji technicznej.

Jednocześnie informujemy, że przetarg zostaje wznowiony pod numerem BOS/121/NZ/16.

Poniżej  znajduje się uaktualniona specyfikacja, z uwzględnionymi zmianami, które zostały oznaczone żółtym kolorem.

Nowy termin składania ofert: 28.11.2016r.

 

Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:

Załączniki

 

07.11.2016 - PRZETAR UNIEWAŻNIONY

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg na dostawę  komory temperaturowej i komory szokowej.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:

Załączniki


06.04.2016

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg na dostawę  wytrzymałościowej maszyny 150kN.                                

Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:

Załącznik

 

„Niniejszym informujemy, że z uwagi na prośbę potencjalnych

Oferentów przedłużamy termin składania ofert do dnia 21.04.2016r.”


18.03.2016

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg na dostawę  współrzędnościowej maszyny pomiarowej.                             

Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:

Załącznik


10.07.2015

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg na dostawę komory klimatycznej.                                


Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:

Załącznik

 

INFORMACJE DODATKOWE DO PRZETARGU + załącznik nr 1

Pytania i wyjaśnienia 1

Pytania i wyjasnienia 2

 

Niniejszym informujemy, że na prośbę potencjalnych Oferentów, wyrażamy zgodę na przedłużenie terminu składania ofert

do dnia 3 sierpnia 2015r.


08.10.2014

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg na ochronę i zabezpieczenie obiektów.                                

Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:

Jednocześnie informujemy, że zamawiający nie wyraża zgody na ubieganie się o zamówienie wspólnie przez kilka firm tj. konsorcjum.

Załączniki

 

WYNIK:

Niniejszym informujemy, że przetarg na ochronę i zabezpieczenie obiektów BOSMAL

wygrała firma DOMENA SERWIS Sp. z o.o.; ul. Kustronia 39; 43-316 Bielsko-Biała


04.04.2013

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg na dostawę, montaż i rozruch sprężarki śrubowej.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:

Załączniki

 

W związku z licznymi prośbami potencjalnych Oferentów informujemy, że termin składania ofert zostaje ostatecznie przesunięty do dnia 10.05.2013r.


28.01.2013

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji wod-kan oraz sprężonego powietrza dla pomieszczenia Clean Room.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:

Załączniki

Pytania i odpowiedzi 1

Pytania i odpowiedzi 2

 

W związku z brakiem możliwości udzielenia w dniu dzisiejszym odpowiedzi na pytania zadawane przez Oferentów w trakcie postępowania przetargowego informujemy, że termin składania ofert zostaje przesunięty do dnia 11.02.2013r.

 

Niniejszym informujemy, że przetarg na wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji wod-kan oraz sprężonego powietrza dla pom. Clean Room został rozstrzygnięty.
Wygrała firma BART Sp. z o.o., ul. Będzińska 41/l; 42-205 Sosnowiec.


19.12.2012

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg na dostawę komory klimatycznej przystosowanej do połączenia ze stanowiskiem wibracyjnym.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:

Załączniki

 

W związku z wpływającymi do BOSMAL licznymi prośbami potencjalnych oferentów o wydłużenie terminu składnia ofert informujemy, że zostaje on przedłużony do dnia 14.01.2013r.


19.12.2012

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg na dostawę stanowiska wibracyjnego.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:

Załączniki

 

W związku z wpływającymi do BOSMAL licznymi prośbami potencjalnych oferentów o wydłużenie terminu składnia ofert informujemy, że zostaje on przedłużony do dnia 14.01.2013r.


11.10.2012

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wykonanie stacji transformatorowej 15kV i rozdzielni nn.
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:

Załączniki


16.01.2012

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg na dostawę, montaż i uruchomienie pionowego centrum frezarskiego CNC.
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:

Załączniki


28.09.2011

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki bytowe z terenu Instytutu.
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:

Załączniki
Załącznik nr 3 (projekt przyłącza) do odbioru w Instytucie BOSMAL, po dokonaniu wizji lokalnej.


29.06.2011

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

ogłasza przetarg na dostawę, montaż i rozruch sprężarki śrubowej.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:

Załączniki


29.04.2011

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.ogłasza przetarg na wykonanie instalacji wykrywania i utomatycznego gaszenia pożaru dla stanowiska hamowni silników nr 16 do 20 w obiekcie 1A.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:

Załączniki


21.03.2011

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wykonanie instalacji elektrycznej stanowisk hamowni nr 16 do 20.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:

Załączniki


10.03.2010

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.  ogłasza przetarg na dostawę, montaż i rozruch 5kpl. suwnic podwieszonych.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:

Załączniki


22.12.2010

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wykonanie robót instalacyjnych związanych z adaptacją pomieszczeń  na stanowiska badań silników spalinowych.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki. Projekty dotyczące ww. przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 14:00, pokój 361.

Załączniki

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU


03.11.2010

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.
ogłasza przetarg na ochronę i zabezpieczenie obiektów Instytutu Bosmal.

Informacje dotyczące I etapu zawierają poniższe załączniki:

Załączniki


30.09.2010

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wykonanie instalacji elektrycznej sali konferencyjnej oraz biur w obiekcie nr 5a. Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:

Załączniki

Długotrwałe prace powodujące hałas ( typu rozbiórki , przekucia , przebicia , bruzdowania , wiercenia itp. ) winny być wykonywane po godz. 16.00 oraz w dni wolne od pracy Użytkowników obiektu ( soboty , niedziele ) w pełnej korelacji z innymi wykonawcami branżowymi.


24.09.2010

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.
ogłasza przetarg na dostawę komory klimatycznej dla Instytutu. Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:

Załączniki

 

Informujemy, że przetarg na dostawę komory klimatycznej wygrała firma TPROFILE, ul. Krótka 13, 62-007 Biskupice.


24.09.2010

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.
ogłasza przetarg na wykonanie instalacji audio wideo w sali konferencyjnej w budynku nr 5a na terenie Instytutu. Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:

Załączniki

Długotrwałe prace powodujące hałas ( typu rozbiórki , przekucia , przebicia , bruzdowania , wiercenia itp. ) winny być wykonywane po godz. 16.00 oraz w dni wolne od pracy Użytkowników obiektu ( soboty , niedziele ) w pełnej korelacji z innymi wykonawcami branżowymi.

Procedury zastosowane w zintegrowanym systemie sali konferencyjnej muszą uwzględniać możliwość sterowania centralą wentylacyjną na poziomie załączenia centrali , zmiany wydajności i regulacji temperatury .


24.09.2010

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wykonanie wentylacji mechanicznej sali konferencyjnej oraz biur w obiekcie nr 5a na terenie Instytutu.Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:

Załączniki

Długotrwałe prace powodujące hałas ( typu rozbiórki , przekucia , przebicia , bruzdowania , wiercenia itp. ) winny być wykonywane po godz. 16.00 oraz w dni wolne od pracy Użytkowników obiektu ( soboty , niedziele ) w pełnej korelacji z innymi wykonawcami branżowymi.

Niniejszym informujemy, że do Instytutu BOSMAL wpłynęło zapytanie, jednego z potencjalnych Oferentów, dotyczące przetargu na wykonanie wentylacji mechanicznej sali konferencyjnej oraz biur w obiekcie nr 5a. Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki: 

Odpowiedź


26.08.2010

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych I piętra – obiekt nr 5a wraz z salą konferencyjną Instytutu BOSMAL. Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki. 
Załącznik nr 3a oferenci otrzymają po dokonaniu wizji lokalnej.

Oferta

Specyfikacja

Wzór umowy

Załączniki


06.08.2010

Informujemy, że przetarg na modernizację instalacji wody obiegowej terenie Instytutu, wygrała firma PPUH LEBEX, ul. Komorowicka 43a, 43-300 Bielsko – Biała.


08.06.2010

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wykonanie prac związanych z adaptacją pomieszczenia nr 109 na stanowiska badań silników spalinowych (kabiny nr 16 do 20) w obiekcie nr 1A na terenie Instytutu. Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
Oferta
Specyfikacja
Wzór umowy
Załączniki
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.