Przetargi publiczne

Przetarg na kamerę termowizyjną

 11.09.2017
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na dostawę kamery termowizyjnej do zastosowań badawczych i rozwojowych.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
 

Przetarg na aparaturę do wykrywania mikroprzerw w instalacjach elektrycznych samochodów

 
6.09.2017
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na dostawę aparatury do wykrywania mikroprzerw w instalacjach elektrycznych samochodów
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
 
 
 
 
Informujemy, że ze względu na zaistniałe wątpliwości i powyższe pytania wydłużamy termin składnia ofert do dnia 25.09.2017